Start      Internet Catalogue      Newest      Info      Exchange rate      Sold      Covid19        
 
 
 
Select region  |  All over Sweden »
A
Skåne
B
Småland
Halland
Blekinge
S.Västergötland
S.Östergötland
C
Bohuslän
Dalsland
Värmland
No.Västergötland
D
Östergötland
Södermanland
Närke
Stockholm
E
The rest of Sweden
+
Norway
 
 
Selected region: E
Übriges/The rest of sweden + Norway
  Print version »
   Show selected area by                                    Hunting    Fishing    Lonely  
 
PP136 - Kälarne/Jämtland
Idylliskt läge på udde / Ferienhaus auf eigener Landzunge / Private beachproperty
Rooms: 2, Tot. living area: 60 m²,
Areal: 4260, Type: Beach
1 300 000 SEK (EURO ~114 035)
PP129 - Kälarne/Jämtland
4.5ha Gård vid Ansjön / 4.5ha Direkt am See / Beautiful lakeproperty
Rooms: 4, Tot. living area: 115 m²,
Areal: 45259, Type: Beach
4 350 000 SEK (EURO ~381 579)
WA114 - Gränse/Dalarna
Avskilt läge nära sjöar / Alleinlage & nahe Seen / Alone close lakes
Rooms: 3, Tot. living area: 92 m²,
Areal: 2216, Type: Garden
1 590 000 SEK (EURO ~139 474)
BT140 - Idre/Dalarna
Rymlig renoverad villa / Renoviertes Holzvilla / Spacious renovated villa
Rooms: 17, Tot. living area: 685 m²,
Areal: 1336, Type: Nature
8 000 000 SEK (EURO ~701 754)