- Spanien -      Utbud Spanien      Lägenheter Mallorca      Villor Mallorca      Köpguide      Facebook/Ekebysolhus/Spanien     
 

Köpguide

Egen bokning:   Här är exempel på sidor med flygstolar samt charterresor: 
Flygbiljetter.se     Destination.se    Reseguiden.se   Supersavertravel.se   Momondo.se   Sistaminuten.se   Flygresor.se

 

När du bestämt dig för att köpa en fastighet nere i Spanien.
Info om ansvar för att ett specifikt objekt är till salu se (*) nedan:

1. Ge ett anbud. Här kan det ges en officiell värdering för att kunna jämföra med aktuellt 

  marknadsvärde.  Detta kan ta mellan 2-7 dagar och kostnaden beror på bostadens pris.

2. Normalt skrivs ett optionskontrakt samt att en depositionsavgift på 10% av den
  överrenskomna köpeskillingen betalas.
  Denna kan antingen betalas till den advokat som sköter ärendet, till ett kundkonto hos notarien eller
  direkt till säljaren. Om köparen behöver ett lån, så är det viktigt att  man kommer överens om en
  datum för den slutgiltiga försäljningen med god marginal för att hinna skaffa NIE-nummer och organisera lånet.
  Det är också viktigt att optionskontraktet är tydligt och anger exakt vad som kommer att ingå i försäljningen
  (eventuella inventarier, inredning etc.).

3. När avtalet har undertecknats av bägge parter tas bostaden bort för annonsering.

4. Om du inte är bosatt i Spanien så bör du begära att få ett NIE-nummer (Número de
  Identificación extranjero),
 detta kommer att bli ditt skattenummer i Spanien.
  Om du inte är på plats personligen vid en ansökan skall du be en notarius publicus att verifiera 
  samt stämpla en kopia av ditt /ert pass. Kopia av optionskontraktet lämnas in vid ansökan hos polisen,
 
detta kan ta 3-4 veckor innan NIE-numret är färdigt. En advokat kan hjälpa till att ordna detta.
 
Om du är på ön kan du gå direkt till polisens utlandsavdelning och få NIE-numret  samma dag.
  Passet samt en kopia av passet och av optionskontraktet skall medtagas och du behöver vara där
  innan klockan 09.00 på morgonen. Vi skulle vilja föreslå du kontaktar din advokat eller oss för hjälp.
 
NIE-nummer uppvisas när man går till notarien och skriver under köpehandlingen.

5. Advokaten att  begära en kopia från fastighetsregistret för att kontrollera att äganderätten till
  bostaden är i sin ordning och att se om några skulder finnes.

6. Den slutliga undertecknandet av köpet (på spanska “la Escritura de Compraventa”) sker alltid
  hos en spansk notarie.  Endast checkar dragna på en spansk bank kommer att accepteras.
 
Normalt får köparna en “copia simple” på den nya lagfarten efter undertecknandet. Den officiella
  lagfarten levereras normalt inom 3-6 månader senare, när alla skatter och avgifter har betalats och
  lagfarten har fått sin lagliga stämpel. 
Skulle köparen inte kan fullgöra sitt avtal före eller på förfallodagen för
  optionskontraktet, då har säljaren rätt att behålla depositionen (om inte annat avtalats).
  Om säljaren av någon anledning,inte kan hålla sin del av avtalet och inte säljer bostaden till köparen före
  eller på överenskommet datum, då måste säljaren betala tillbaka depositionen plus lika mycket till.

Lån i Spanien:
  Följande dokumentation krävs av Mallorcabanker:
- Kopia av pass.
- Kopia av lagfarten från den bostad du vill köpa.
- Senaste 3-6 månaders lönespecifikationer.
- Besked om andra inkomster (pensionsfonder, livförsäkring, andra investeringar).
- Bankutdrag från de senaste sex månaderna plus en bankreferens från nuvarande bank.
- Om du hyr en fastighet, de senaste 3 månaders betalningar.
- Om anställd, en referens från arbetsgivaren.
- Om du har ett lån med en annan bank, fullständiga uppgifter om återbetalning etc.

  Om du är egenföretagare eller ett aktiebolag, krävs kopior av redovisningen de senaste 3 årens,
  likaså ett intyg från revisor som bekräftar lön / utdelning / nettovinst för de senaste 2 åren.
  En kopia av din senaste deklaration behövs också.

  Kom ihåg att ju fler bevis på inkomsterna som du kan ge, desto högre chans att banken kommer
  att bevilja utlåning. I normala fal beviljas 60-70% av det officiella värderingsbeloppet, är man
  skriven i Spanien kan man få låna mellan 70-80%, allt beroende på ålder och resultat.

  Om du beviljas ett lån kommer det att öppnas ett bankkonto samt en officiell värdering kommer
  att ske.   Eventuell avgift debiteras kunden.

Kostnader för att köpa:
  Om du köper via en fastighetsmäklare, betalas deras avgifter av säljaren.
  Vid köp ligger överlåtelse-skatten på 7% upp till max köpesumma 300.000 €. Vid högre summor
  tillkommer mer skatt, det bästa är alltid att kontakta en advokat som kan räkna ut exakt belopp.

  Det finns en stämpel-skatt på 1% av värdet på fastigheten.
  Det är även inte ovanligt på Mallorca att säljaren vill att köparen betalar “Plusvalia
  (kapitalvinstskatt).   Detta skall diskuteras med din advokat.

  Avgifter för notarius publicus samt egendom-registret skall betalas av köparen.
  Allt som allt ligger avgifterna på cirka 10-12% av värdet på fastigheten.

Driftskostnader:

  Den årliga fastighetsskatten (IBI) och sophämtningen (basura): som årligen betalas till
  kommunen. Varje kommun har egna skatte-lagar.
 
I Spanien betalas förmögenhets- / inkomstskatt en gång om året.
 
Om du bor i ett bostadkomplex kommer det att finnas en månatlig / kvartalsvis eller årlig
  avgift som skall betalas, kontakta presidenten i samhället för vidare information.
  I många samhällen ingår vattnet i gemensamhetsavgiften. Naturligtvis tillkommer däröver
  kostnader för el, telefon, försäkringar, etc.

 

 


Karl Johansg. 40, S-414 59 Göteborg
Tel: 031 24 96 -80
Mobil: 0705-93 24 20
info@ekeby.cc

(reservation för felskrivning, valuta samt prisändringar)

 

(*) Obs ! Vi kan ej garantera att en specifik fastighet ni har intresse för är tillgänglig när ni kommer ner. Vi gör dock allt i vår makt att förbereda med vår lokala partner som har ansvaret genetemot er när ni kommer ner. Vissa objekt kan säljas väldigt snabbt eller bli reserverade / bokade / avregistrerade med kort varsel utan vår vetskap. Våra ombud gör i så fall allt de kan för att finna en likvärdigt objekt. Detta innebär att vi ej kan ansvara för nedlagda kostnader i samband med er resa, uppehälle eller dylikt, samt att resan sker på er egen risk.