-      Sälja      Köpa      Press      Kontakt      Länkar      Växelkurser      Mäkl.förbund-FMF      GDPR      Hemsida 1996-05     
 

LÄNKAR

- Kartor Lantmäteriet

- Sverigekarta - Länsvis

- Allemansrätten - Naturvårdsverket 

- Köpare av strandnära fastighet ? Strandskydd - Länsstyrelsen

- Skogsvårdslagen

- Avloppsfrågor, enskilt avlopp (FMI)

- Små avlopp (Havs & Vattenmyndigheten)

- Sverigeturism - Turistguide

- Visit Sweden (English)

- Att som utländsk medborgare arbeta i sverige, uppehålla sig
samt få svenskt medborgarskap (Statens Invandrarverk)

- Skatteverkets information till utländska ägare av fastigheter i Sverige

- SvenskaTorp.se  (Rödvita torp i hela sverige)

- Fristugan - Ekologiskt Atterfallshus

- Hyra hus i småland (Lillahuset.com)

Att tänka på inför köp;
KonsumentinfoFast.Mäkl.Inspektion